Sposób działania konta oszczędnościowego

Jednym z podstawowych produktów finansowych jest konto oszczędnościowe. Jego główną i najważniejszą specyfikacją jest możliwość oszczędzania kapitału poprzez naliczane od danej kwoty odsetek o określonym oprocentowaniu. Czym charakteryzuje się konto oszczędnościowe? Ten rodzaj konta z pozoru przypomina tradycyjne rachunki bankowe, gdyż można wykonywać na niego jak i z niego przelewy, a nawet założyć kartę debetową. […]

Lokaty bankowe i ich charakterystyka

Jednym z produktów, które oferuje bank jest lokata bankowa nazywana także depozytem bankowym. Jest ona produktem inwestycyjnym, którego głównym zadaniem jest pomnażanie kapitału klienta poprzez odsetki, wynikające z oprocentowania danej lokaty, która jest także określana jako pożyczka klienta udzielana bankowi w zamian za odsetki. Oprocentowanie danej lokaty zależne jest od stóp procentowych, ustalanych przez Narodowy […]

Oszczędzanie – dlaczego warto?

Gromadzenie oraz proces powstawania oszczędności, czyli zasobów pieniężnych, które w danym czasie nie zostały przeznaczone na zakup dóbr lub usług konsumpcyjnych przyczynia się do powstania procesu oszczędzania. Jego głównym celem jest zgromadzenie kapitału, który następnie jednostka może przeznaczyć na wybrany przez siebie cel, np. zakup mieszkania, telewizora, wyjazd na wakacje itp. Odłożenia konsumpcji w czasie […]

Podstawowe informacje o analizie finansowej

Analiza finansowa polega na rozpatrywaniu zjawisk i procesów finansowych, pokazujących efektywność działania przedsiębiorstwa. Celem analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji do oceny sytuacji gospodarczej danej jednostki oraz podejmowania decyzji gospodarczych. Odzwierciedla ona sytuację finansową przedsiębiorstwa oraz pełni funkcję podstawowego narzędzia do optymalizowania wyników. Analiza finansowa pozwala na podejmowanie decyzji krótko i długoterminowych, wynikających z zakresów finansowych […]

Zbiór informacji na temat zdolności kredytowej

Zdolność kredytobiorcy, czyli osoby ubiegającej lub otrzymującej kredyt, do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami w określonym terminie określana jest jako zdolność kredytowa. Wśród niej można wyróżnić dwie kategorie. Pierwsza z nich to zdolność formalnoprawna. Odnosi się ona do wiarygodności prawnej kredytobiorcy, o którym należy zebrać kompletną dokumentację i zweryfikować informacje w niej zawarte. Drugą […]

Wiek kredytobiorcy, a przyznanie kredytu

Pojęcie “kredyt” określane jest jako stosunek ekonomiczny powstały między kredytodawcą (osobą udzielającą kredytu najczęściej jest to bank), a kredytobiorcą (osobą, której przyznawany jest kredyt). Cała zależność ta opiera się na udostępnieniu przez kredytodawcę środków pieniężnych przeznaczonych i przekazanych kredytobiorcy na wybrany przez niego cel. Jednocześnie, podmiot otrzymujący kredyt zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w […]

Zarobi kredytobiorcy, a przyznanie kredytu

Pozyskanie przez podmiot kredytu, czyli środków finansowych otrzymanych od kredytodawcy, przeznaczonych przez kredytobiorcę na wybrany cel przy jednoczesnym podpisaniu stosownej umowy, określającej zobowiązanie kredytobiorcy do przestrzegania warunków określonych w umowie, zakładających zwrot kwoty udzielonego kredytu wraz z doliczonymi odsetkami, które ma nastąpić w określonym czasie oraz do zapłaty prowizji za udzielony kredyt. Aby podmiot ubiegający […]

Gdzie szukać porad finansowych?

Okazuje się, że ponad połowa Polaków ma jakiś kredyt, a prawdopodobnie drugie 50% właśnie się o niego stara. Żeby ten proces przeszedł bez większych problemów, warto znaleźć jakieś miejsce, które oferuje porady finansowe. Gdzie ich szukać i czy naprawdę są nam tak potrzebne, jak nam się wydaje? Po co nam pomoc specjalisty? Finanse nie są […]

Szkolenia dla nauczycieli

Praca nauczyciela potrafi przynosić bardzo dużą satysfakcję, ale z drugiej strony wymaga ciągłego uczenia się i poszerzania horyzontów. Dlaczego warto uczęszczać na kursy zawodowe dla nauczycieli i gdzie ich szukać? Rozwijaj się Szkoły w przeszłości wyglądały zupełnie inaczej, niż wyglądają dziś. Różne były materiały, których używamy i techniki, które stosuje się do edukowania młodych ludzi. […]