Lokaty bankowe i ich charakterystyka

Jednym z produktów, które oferuje bank jest lokata bankowa nazywana także depozytem bankowym. Jest ona produktem inwestycyjnym, którego głównym zadaniem jest pomnażanie kapitału klienta poprzez odsetki, wynikające z oprocentowania danej lokaty, która jest także określana jako pożyczka klienta udzielana bankowi w zamian za odsetki. Oprocentowanie danej lokaty zależne jest od stóp procentowych, ustalanych przez Narodowy […]