Lokaty bankowe i ich charakterystyka

Jednym z produktów, które oferuje bank jest lokata bankowa nazywana także depozytem bankowym. Jest ona produktem inwestycyjnym, którego głównym zadaniem jest pomnażanie kapitału klienta poprzez odsetki, wynikające z oprocentowania danej lokaty, która jest także określana jako pożyczka klienta udzielana bankowi w zamian za odsetki. Oprocentowanie danej lokaty zależne jest od stóp procentowych, ustalanych przez Narodowy […]

Oszczędzanie – dlaczego warto?

Gromadzenie oraz proces powstawania oszczędności, czyli zasobów pieniężnych, które w danym czasie nie zostały przeznaczone na zakup dóbr lub usług konsumpcyjnych przyczynia się do powstania procesu oszczędzania. Jego głównym celem jest zgromadzenie kapitału, który następnie jednostka może przeznaczyć na wybrany przez siebie cel, np. zakup mieszkania, telewizora, wyjazd na wakacje itp. Odłożenia konsumpcji w czasie […]

Podstawowe informacje o analizie finansowej

Analiza finansowa polega na rozpatrywaniu zjawisk i procesów finansowych, pokazujących efektywność działania przedsiębiorstwa. Celem analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji do oceny sytuacji gospodarczej danej jednostki oraz podejmowania decyzji gospodarczych. Odzwierciedla ona sytuację finansową przedsiębiorstwa oraz pełni funkcję podstawowego narzędzia do optymalizowania wyników. Analiza finansowa pozwala na podejmowanie decyzji krótko i długoterminowych, wynikających z zakresów finansowych […]

Zbiór informacji na temat zdolności kredytowej

Zdolność kredytobiorcy, czyli osoby ubiegającej lub otrzymującej kredyt, do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami w określonym terminie określana jest jako zdolność kredytowa. Wśród niej można wyróżnić dwie kategorie. Pierwsza z nich to zdolność formalnoprawna. Odnosi się ona do wiarygodności prawnej kredytobiorcy, o którym należy zebrać kompletną dokumentację i zweryfikować informacje w niej zawarte. Drugą […]