Lokaty bankowe i ich charakterystyka

Jednym z produktów, które oferuje bank jest lokata bankowa nazywana także depozytem bankowym. Jest ona produktem inwestycyjnym, którego głównym zadaniem jest pomnażanie kapitału klienta poprzez odsetki, wynikające z oprocentowania danej lokaty, która jest także określana jako pożyczka klienta udzielana bankowi w zamian za odsetki. Oprocentowanie danej lokaty zależne jest od stóp procentowych, ustalanych przez Narodowy Bank Polski. Głównym czynnikiem, który wpływa na wysokość stopy procentowej jest poziom inflacji. Jeżeli jej poziom jest niski, wówczas wysokość oprocentowania wzrasta. Lokaty można podzielić na dwa typy – odnawialne i nieodnawialne. Pierwsze z nich po upływie terminu lokowania kapitału są automatycznie odnawiane, natomiast drugie z nich charakteryzują się zwrotem środków klientowi tuż po upłynięciu terminu ich prowadzenia.

Rodzaje lokat

a) Lokata terminowa – zakładana jest na konkretny czas, kończy się ona w konkretnie ustalonym dniu. Wśród lokat tego typu można znaleźć lokaty jednodniowe, tygodniowe, kwartalne, roczne itd. Dodatkowo, podzielić je można na odnawialne i nieodnawialne.
b) Lokata rentierska – cechuje się ona możliwością wypłaty odsetek z określoną częstotliwością, np. co miesiąc.
c) Lokata nocna – obowiązuje ona tylko przez jedną noc. Jest ona opłacalna tylko wówczas, gdy klient posiada bardzo duży kapitał.
d) Lokata progresywna – jej oprocentowanie narasta, np. co miesiąc. Zazwyczaj można ją zerwać w dowolnym momencie, bez utraty odsetek.

Oprocentowanie lokaty

Lokata bankowa, a właściwie środki na niej zgromadzone poddawane są opodatkowaniu, określanemu jako tzw. podatek Belki, czyli podatek od zysków kapitałowych. Jego wysokość to 19%, lecz pobierany jest on od odsetek, a nie od całego kapitału, który znajduje się na koncie oszczędnościowym). Należy pamiętać, że oprocentowanie lokat nie jest przypadkowe i ustalane dowolnie przez bank, gdyż zależy ono od stopy oprocentowania ustalonej przez Narodowy Bank Polski.

Czy lokata bankowa jest opłacalna?

Nadwyżkę posiadanych funduszy warto jest ulokować na lokacie, gdyż wówczas kapitał znajdujący się na tym depozycie bankowym będzie stale pomnażany. Dzięki temu posiadane oszczędności zostaną powiększone, a osoba wpłacająca na lokatę swoje pieniądze może być pewna, że nie podejmuje niepotrzebnego ryzyka, które występuje, np. podczas inwestowania na giełdzie. Na korzyść lokat przemawia również możliwość wyboru takiej lokaty, która w pełni będzie spełniała wymagania klienta oraz będzie dopasowana do jego potrzeb.