Oszczędzanie – dlaczego warto?

Gromadzenie oraz proces powstawania oszczędności, czyli zasobów pieniężnych, które w danym czasie nie zostały przeznaczone na zakup dóbr lub usług konsumpcyjnych przyczynia się do powstania procesu oszczędzania. Jego głównym celem jest zgromadzenie kapitału, który następnie jednostka może przeznaczyć na wybrany przez siebie cel, np. zakup mieszkania, telewizora, wyjazd na wakacje itp. Odłożenia konsumpcji w czasie […]