Oszczędzanie – dlaczego warto?

Gromadzenie oraz proces powstawania oszczędności, czyli zasobów pieniężnych, które w danym czasie nie zostały przeznaczone na zakup dóbr lub usług konsumpcyjnych przyczynia się do powstania procesu oszczędzania. Jego głównym celem jest zgromadzenie kapitału, który następnie jednostka może przeznaczyć na wybrany przez siebie cel, np. zakup mieszkania, telewizora, wyjazd na wakacje itp. Odłożenia konsumpcji w czasie wiąże się z ograniczeniem kosztów, czyli stanem, w którym przez podmiot wydawane jest mniej środków pieniężnych, najczęściej poprzez minimalizację kosztów stałych oraz wzrostem przychodów, czyli sytuacją, w której uzyskiwany przychód przez podmiot jest maksymalizowany. Oszczędzanie środków pieniężnych może przebiegać na kilku płaszczyznach. Najpopularniejszymi metodami oszczędzania są lokaty i konta oszczędnościowe. Pierwsze z nich mianuje się także depozytem bankowym. Jest to produkt inwestycyjny, którego głównym celem jest pomnażanie środków pieniężnych klienta poprzez zastosowanie kapitalizacji odsetek. Lokatę określa się jako pożyczkę udzielaną przez klienta bankowi w zamian za odsetki. Oprocentowanie na danej lokacie wynika z obecnych stóp procentowych, których ustalaniem zajmuje się Narodowy Bank Polski. Lokaty dzielą się na dwa rodzaje – odnawialne i nieodnawialne. Pierwsze z nich po upływie terminu lokowania kapitału są automatycznie odnawiane, natomiast drugie z nich zwracają środki klientowi po upłynięciu terminu lokowania kapitału. Konta oszczędnościowe przypominają tradycyjne konta bankowe, gdyż można wykonywać na nim operacje finansowe, przelewy, a nawet założyć kartę debetową. Posiada ono jednak kilka specyfikacji, które odróżniają je od tradycyjnych kont bankowych. Najbardziej rzucającą się w oczy różnicą jest wyższe oprocentowanie, które jednoznaczne jest z uzyskaniem większych odsetek – to one zachęcają do założenia konta oszczędnościowego.

Czy warto oszczędzać?

Oszczędzanie jest procesem polegającym na zatrzymywaniu części lub całości środków pieniężnych, które pochodzą np. z zysku lub wynagrodzenia podmiotu i zatrzymaniu konsumpcji w czasie. Czy warto jest poddać “zamrożeniu” część środków pieniężnych na poczet oszczędności? Jeżeli tylko podmiot ma taką możliwość to jak najbardziej tak. Dlatego? W życiu codziennym napotyka się szereg niespodziewanych sytuacji, część z nich wymaga od jednostki wkładu pieniężnego. Oszczędności są doskonałym zabezpieczeniem, zapobiegają wzięciu niespodziewanego kredytu lub pożyczki. Oprócz tego pozwalają na zakup droższych sprzętów, wyjazd na wakacje oraz wiele. wiele innych czynności i zakupów.