Skup wierzytelności długów – na czym polega?

Kprzedaż i skup wierzytelności to temat, który interesuje zwłaszcza osoby zmagające się z nadmiernym zadłużeniem, które utraciły płynność finansową. Czasami łatwo jest wpaść w spiralę długów, z których trudno się wydostać. Zobowiązania rosną, a wraz z nimi miesięczna rata. W dzisiejszych, niesprzyjających czasach łatwo stracić nad tym kontrolę i nabawić się długów, które trudno jest spłacić. W takiej sytuacji pomocny może być skup długów. Sprawdź, na czym polega ta procedura!

1. Skup wierzytelności – na czym dokładnie polega?

2. Jakie są rodzaje skupowanych długów?

3. Korzyści wynikające ze sprzedaży wierzytelności

Skup wierzytelności – na czym dokładnie polega?

Skup wierzytelności, czyli inaczej mówiąc sprzedaż długów, polega na zmianie wierzyciela. Wiąże się to z przeniesieniem praw do wierzytelności na inny, niż dotychczasowy, podmiot. Realizacja transakcji odbywa się na podstawie umowy cesji wierzytelności. Wraz z wierzytelnością, która jest przedmiotem umowy, na nabywcę przenoszone są także wszystkie związane  nią prawa, między innymi roszczenie o zaległe odsetki. Wierzytelność może zostać przeniesiona na osobę trzecią bez zgody dłużnika, ale nie może odbywać się to wbrew ustawie, zastrzeżeniu umownemu lub nie jest wbrew właściwości zobowiązania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Lex Legis Group.

Jakie są rodzaje skupowanych długów?

Zastanawiasz się, jakie są konkretne rodzaje skupowanych długów? Wymienić należy przede wszystkim faktury VAT wynikające z obrotu gospodarczego, roszczenia wynikające z umów cywilnoprawnych, a także obligacje inwestycyjne. Wierzytelności mogą mieć różne stopnie przeterminowania, a także zróżnicowany poziom trudności w odzyskaniu. Czasami skupowane są pojedyncze długi, a czasami całe pakiety wierzytelności.

Korzyści wynikające ze sprzedaży wierzytelności

Jakie są korzyści, które wynikają ze sprzedaży wierzytelności? Wymienić należy przede wszystkim odzyskanie płynności finansowej i poprawienie sytuacji płatniczej. Te dwa aspekty są szczególnie istotne dla osób, które w dużym stopniu dotyka nadmierne zadłużenie i nie widzą możliwości rozwiązania tej sprawy i wyjścia z kłopotów. Istotną korzyścią, której nie wolno pominąć, jest także zmniejszenie kosztów związanych z dochodzeniem należności. Procedura sprzedaży długu jest niezwykle prosta. Wystarczy rozmowa telefoniczna, podczas której dowiesz się, jak przygotować niezbędne dokumenty. Następnie możesz wysłać je za pomocą poczty elektronicznej, co znacznie przyspiesza całą procedurę i jest niezwykle wygodne.

Kategoria: informacje, biznes.