Jak wysoka jest emerytura w Norwegii i jak ją uzyskać?

Planowanie emerytury to ważny krok, który każdy powinien podjąć w trakcie swojej kariery zawodowej. Jeśli jesteś Polakiem, pracującym w Norwegii lub masz zamiar szukać w tym kraju zatrudnienia, warto zastanowić się nad tym, na jak wysokie świadczenia emerytalne możesz liczyć i jakie warunki musisz spełnić, by je uzyskać. Sprawdź odpowiedzi na najważniejsze pytania!

Jak funkcjonuje system emerytalny w Norwegii?

Norwegia ma jeden z najbardziej rozwiniętych systemów emerytalnych na świecie. Opiera się on na trzech filarach: państwowych składkach, funduszu zasilanym przez pracodawcę oraz prywatnych oszczędnościach. Dwa pierwsze z wymienionych są obowiązkowe (drugi pod warunkiem zarabiania więcej, niż wynosi tzw. kwota podstawowa).

W ramach państwowego systemu, osoby pracujące są zobowiązane do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenie emerytalne. Składki te są pobierane od wynagrodzenia brutto. Obecny wiek emerytalny w Norwegii wynosi 67 lat dla obu płci. Istnieje jednak możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę, jeśli spełnione zostaną określone warunki.

Kto może uzyskać prawo do emerytury w Norwegii?

Każdy, kto podejmuje pracę w Norwegii, automatycznie staje się członkiem tamtejszego odpowiednika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Folketrygden. Od tej reguły istnieją pewne wyjątki (np. oddelegowanie pracownika przez zagraniczną firmę), ale co do zasady, jeśli Twój pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne, pierwszy warunek do uzyskania emerytury w tym kraju zostaje spełniony. Nie ma znaczenia, czy korzystasz z kildeskatt, czy innej formy opodatkowania.

Odprowadzanie składek to jednak niejedyny warunek otrzymania emerytury w Norwegii. Środki z pierwszego filaru zostaną wypłacone wyłącznie osobom, które przepracują w skandynawskim kraju dłużej niż 5 lat. Wysokość świadczenia jest uzależniona od długości stażu pracy. Pełna emerytura w Norwegii będzie przysługiwała Ci tylko wtedy, gdy przepracujesz 40 lat składkowych. Jeśli będzie ich mniej, nie dostaniesz maksymalnej kwoty.

Ile wynosi emerytura w Norwegii?

Wysokość emerytury w Norwegii zależy od wielu czynników i może się różnić ze względu na indywidualną sytuację danego pracownika. Zmienne, na które warto zwrócić uwagę, szacując wartość świadczenia to m.in.:

  • wysokość zarobków w trakcie kariery zawodowej,
  • długość okresu składkowego w Norwegii i innych krajach,
  • stan cywilny i rok urodzenia,
  • dodatkowe oszczędności na emeryturę w innych filarach.

Co istotne, po uzyskaniu prawa do emerytury z Norwegii, świadczenie będzie wypłacane również wtedy, gdy zdecydujesz się na stałe wrócić do Polski.

Jak otrzymać norweską emeryturę?

Spełnienie wszystkich wymagań i załatwienie formalności, związanych z emeryturą w Norwegii, może być skomplikowane. Nie musisz jednak zajmować się tym samodzielnie. Skontaktuj się z firmą ATS Pomoc w Norwegii, która udziela wsparcia na każdym etapie – począwszy od analizy indywidualnej sytuacji emerytalnej, poprzez pomoc w wypełnianiu wniosków i zebraniu niezbędnych dokumentów, aż po kontakt z Folketrygden. Specjaliści przeprowadzą Cię przez ten proces krok po kroku.