Delegowanie pracowników do pracy poza granicami Polski – wszystko co powinieneś wiedzieć

Obecnie coraz więcej firm poszukuje pracowników, którzy w ramach świadczenia usług pracowniczych będą pracowali poza granicami Polski. Pracownik delegowany ma swoje prawa oraz obowiązki, które zależą od wielu czynników, które będą opisane w tym artykule.

1. Jak delegować pracowników w ramach świadczenia usług pracowniczych?
2. Gdzie szukać informacji na temat pracowników delegowanych?

Jak delegować pracowników w ramach świadczenia usług pracowniczych?

Indywidualne warunki zatrudnienia definiują czy dany pracownik może pracować poza siedzibą firmy lub wykonywać usługi tylko na terenie miejsca zatrudnienia. Okres delegowania takiego pracownika powinien być ustalony indywidualnie z pracownikiem podczas zawierania umowy o pracę lub innej umowy. Delegowania pracowników powinny mieć charakter dobrowolny. Ze względu na specyficzny charakter pracy, agencja pracy tymczasowej, która zazwyczaj pozyskuje pracowników delegowanych do pracy za granicą informuje o czasie trwania delegowania oraz jego warunkach zatrudnienia. Pracownik już na samym początku ma świadomość, że zamiast normalnego miejsca pracy w miejscu zamieszkania będzie ją wykonywał poza granicami Polski. Pracownik pracy tymczasowej jak i stałej ma prawo do rozwiązywania umów o pracę jeśli jego praca, a także wysokość wynagrodzenia pracownika delegowanego nie spełniają jego oczekiwań. Co więcej, obowiązki pracodawcy delegującego pracownika są ściśle opisane w ustawie porozumień zbiorowych oraz w kodeksie pracy. Pracodawcy są zobowiązani stosować się do przepisów regulujących prawa pracowników. W przeciwnym przypadku pracownicy delegowani mogą poinformować państwową inspekcję pracy (PIP), która może interweniować w danej firmy. Wniosek państwowej inspekcji pracy w sprawie interwencji jest dostępny na każdej lokalnej stronie internetowej PIP.

Gdzie szukać informacji na temat pracowników delegowanych?

Jeśli twoja firma poszukuje pracownika tymczasowego, którego będzie musiała oddelegować do pracy do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, to warto uzyskać praktyczne informacje na ten temat od ekspertów. W Polsce można porozmawiać na ten temat z państwową inspekcją pracy (PIP), która wskaże prawa oraz obowiązki pracowników oraz pracodawcy. Inną opcją jest kontakt z prywatnymi firmami zajmującymi się przepisami prawnymi, które są niezbędne w przypadku pracowników delegowanych. Więcej informacji można znaleźć tutaj: blulegal.com/specjalizacje/delegowanie-pracownikow