Podstawowe informacje o analizie finansowej

Analiza finansowa polega na rozpatrywaniu zjawisk i procesów finansowych, pokazujących efektywność działania przedsiębiorstwa. Celem analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji do oceny sytuacji gospodarczej danej jednostki oraz podejmowania decyzji gospodarczych. Odzwierciedla ona sytuację finansową przedsiębiorstwa oraz pełni funkcję podstawowego narzędzia do optymalizowania wyników. Analiza finansowa pozwala na podejmowanie decyzji krótko i długoterminowych, wynikających z zakresów finansowych […]