Kredyt hipoteczny – podstawowe informacje o kosztach z nim związanych

Długoterminowym kredytem, przyznawanym przez bank, którego dodatkowym zabezpieczeniem jest hipoteka na rzecz banku udzielającego kredytu jest kredyt hipoteczny. Zalicza się do niego: kredyt mieszkaniowy, kredyt budowlany-hipoteczny, kredyt konsolidacyjny oraz pożyczka hipoteczna. Jest to więc zbiór kredytów, które opierają się na wpisie w księdze wieczystej w dziale, gdzie bank kredytujący posiada prawo użytkowania wieczystego lub prawo własności nieruchomości, która to znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Czym jest hipoteka?

Charakterystyka hipoteki opiera się na ograniczeniu prawa rzeczowego danej nieruchomości lub na określonych prawach, które służą do zabezpieczenia wierzytelności, która wynika z adekwatnego stosunku prawnego, na którego mocy wierzyciel może domagać się zaspokojenia z nieruchomości. Uprawnienia wynikające z pojęcia hipoteki to wierzyciel hipoteczny (podmiot, z którym finansowo związany jest) oraz dłużnik hipoteczny (podmiot, który finansowo związany jest z wierzycielem i zobowiązuje mu się do spłacenia kredytu).

Czy warto zdecydować się na kredyt hipoteczny?

Decydując się na wzięcie jakiegokolwiek kredytu, również hipotecznego, należy zastanowić się, jak wyglądają kwestie finansowe związane z tą dziedziną, dlatego warto jest ustalić, jak prezentują się koszta kredytu hipotecznego. Jako, że zobowiązanie to obejmuje podmiot na długie lata i będzie znacząco wpływać na portfel kredytobiorcy, ważne jest dokładne przemyślenie oraz wypunktowanie wszelkich “za” oraz “przeciw” wynikających z zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Na jego wysokość wpływają takie aspekty jak: oprocentowanie, schemat spłat, okres kredytowania, prowizja oraz koszt wyceny. Oprocentowanie kredytu hipotecznego liczone jest w skali roku, a w jego skład wchodzą elementy określane jako stopa procentowa oraz marża. Pierwsza z nich jest zmienną, na którą nie może oddziaływać ani bank, ani kredytobiorca, gdyż o jej wysokości decyduje Bank Centralny. Im niższa jest stopa procentowa, tym mniejsze jest oprocentowanie na kredyt. Marża natomiast to stała, które nie ulega zmianom podczas całego okresu kredytowania, a jej wysokość jest zależna od banku. Wpływ na wysokość marży mają czynniki takie jak: waluta, prowizja, wysokości wkładu własnego, źródła dochodu, cross sell, raport BIK, a także typ nieruchomości. Dokładnie zapoznając się z ofertami banków oraz analizując czynniki wpływające na kwestię finansową można bez problemu oszacować, jakie koszta kredytu hipotecznego będzie musiał ponieść kredytobiorca.