Windykacja

Jeśli posiadasz dług czy to z racji nie opłaceniu rachunku, czy błędnego wystawienia fv czy nawet dług o którym istnieniu do tej pory nie wiedziałeś, to najprawdopodobniej po pewnym czasie odezwie się do Ciebie windykator z roszczeniem spłaty należności. Czy to oznacza, że właśnie popadłeś w problemy finansowe? Niekoniecznie.
Przede wszystkim musisz zachować spokój i zastanowić się nad istnieniem długu o którego spłatę zostałeś poproszony. Firmy windykacyjne zajmują się hurtowym kupnem długów, twój najprawdopodobniej został zakupiony za określony procent sumy długu, w dużym pakiecie wraz z zaległościami innych dłużników. Na tym etapie, możesz poprosić windykatora o dokumentacje długu, gdyż często przy zakupie niskich zadłużeń, nie jest ona przekazywana windykatorom, a bez dokumentacji windykacja długu(nawet jeśli faktycznie on istniał) nie jest możliwa, drugim krokiem jest sprawdzenie daty długu ponieważ być może uległ on przedawnieniu? W tym wypadku musisz porównać datę powstania zobowiązania z datą wszczęcia egzekucji, jeśli taka zaistniała i porównać z określonych okresem przedawnienia dla tego typu sprawy.
Jeżeli posiadasz dokumentacje długu, sprawdź czy nie został on opłacony terminowo.

 

Windykatorzy nie sprawdzają zasadności istnienia długu, oni jedynie próbują go wyegzekwować w działaniach przed sądowych. Jeśli dług został opłacony i posiadasz tego potwierdzenie nie musisz już się niczym martwić. Wystarczy, iż prześlesz potwierdzenie do windykatora i sprawa tutaj powinna się tutaj zakończyć a wraz z nią twoje problemy finansowe. Płaciłeś wszystkie rachunki i zobowiązania terminowo, a mimo to jednak ten faktycznie nie został opłacony prze Ciebie? Musisz w tym wypadku zastanowić się co było tego powodem. Jeżeli o długu dowiadujesz się po raz pierwszy a w okresie wysyłania informacji odnośnie istnienia zaległości przebywałeś w szpitalu bądź nie mieszkałeś pod adresem(tutaj przydadzą nam się rachunki za prąd, internet etc. w celu udowodnienia zmiany zamieszkania), odsetki wynikające z zaległości Ciebie nie będą dotyczyć, jedyne do opłacenia pozostanie wartość długu jeśli on jest prawny.
Nie musisz się martwić, że kwota długu jest dla Ciebie zbyt wysoka, z windykatorem możesz zawsze rozmawiać i umówić się na polubowną spłatę długu w określonych ratach. Pamiętaj, że na tym etapie wam obojgu zależy na spłacie zadłużenia więc negocjacje powinny przejść bezproblemowo. Jeśli windykator odrzucił twój wniosek i wymaga spłaty całości zadłużenia, możesz skierować sprawę do sądu po wykazaniu dochodów nie wystarczających na spłatę całości długu i wykazaniu chęci spłaty długu, sąd może nałożyć wierzyciela nakaz rozłożenia długu na raty.

Pamiętaj stres jest złym doradcą, staraj się działać rozważnie i unikaj niepotrzebnych kosztów na każdym z etapów windykacji.