Klasyfikacja podatków

Według definicji, podatki są obowiązkowym, bezzwrotnym świadczeniem pieniężnym, które to pobierane jest przez państwo lub jednostkę systemu terytorialnego. Trafiają one do skarbu państwa, województwa, powiatu bądź też gminy, dzięki czemu wykorzystuje się je do realizacji zadań publicznych. Przykładowo, wpływ podatków na państwo można zauważyć w sektorach takich jak: wojsko, policja, oświata, służba zdrowia itp. Podział […]