Klasyfikacja podatków

Według definicji, podatki są obowiązkowym, bezzwrotnym świadczeniem pieniężnym, które to pobierane jest przez państwo lub jednostkę systemu terytorialnego. Trafiają one do skarbu państwa, województwa, powiatu bądź też gminy, dzięki czemu wykorzystuje się je do realizacji zadań publicznych. Przykładowo, wpływ podatków na państwo można zauważyć w sektorach takich jak: wojsko, policja, oświata, służba zdrowia itp.

Podział i typy podatków:

Podatki można podzielić na bezpośrednie oraz pośrednie. Pierwsze z nich są nakładane na dochód lub majątek podatnika, np. podatek dochodowy, gruntowy oraz spadkowy. Podatek pośredni nakładana się na przedmiot spożycia, np. VAT i akcyza – w ostatecznym rozrachunku podatek płaci konsument.
Oprócz ogólnego podziału podatków można wśród nich wyróżnić także ich typy. Najczęściej podatnik ma do czynienia z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, określanym skrótem PIT. Obejmuje on dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Podobnie działającym typem podatków jest podatek dochodowy od osób prawnych. Do jego uiszczania zobowiązane są spółki, czyli przedsiębiorstwa, które opłacają go w zależności od swoich dochodów. Kolejnym z podatków, który jest niezwykle często spotykany są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz podatek od nieruchomości, które to można podzielić na podatek rolny, leśny oraz od spadków i darowizn. Następną grupą obowiązkowych świadczeń pieniężnych są podatki od towarów i usług. Wśród nich można wyróżnić podatek od wartości dodanej, czyli powszechnie znany VAT; akcyzę, która pobierana jest od przedsiębiorcy tylko od produkcji części produktów. Przedsiębiorca wlicza akcyzę do ceny towaru, dzięki czemu uzyskuje pieniądze na zapłatę podatku; cło, które jest podatkiem granicznym od transportowanych towarów. Ostatecznie uiszczane jest ono przez konsumenta. Innymi podatkami, z którymi można się spotkać są: podatek od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, podatek od gier, a także do niedawna od posiadania psa (obecnie został on uznany jako opłata).

Do czego służą podatki?

Podstawowymi funkcjami podatków są funkcje: fiskalna, redystrybucyjna, stymulacyjna oraz informacyjna. Są one podstawą i fundamentem dochodów budżetowych w państwie, kształtują dochód oraz majątek, jednocześnie zacierając nierówności społeczne, wywiera wpływ na warunki działania jednostek oraz na ich kierunki i tempo rozwoju, a także wpływa w sposób zachęcający lub zniechęcający na podejmowane decyzje w aspekcie prowadzenia działalności.