Jak otworzyć kantor?

Dopóki na świecie używamy różnych walut, potrzebny nam będzie kantor. Dlatego też otworzenie takiego biznesu może się okazać bardzo opłacalne. Jak to zrobić?

Czym jest kantor?

Jest to miejsce, które umożliwia nam na wymiany jednej waluty na drugą. Zazwyczaj dzieje się to w lokalu, w którym przyjmujemy pieniądze w jednej walucie i wydajemy je w drugiej. Taka transakcja musi zostać potwierdzona dowodem kupna i sprzedaży, czyli paragonem. Oprócz tego, możemy znaleźć też e-kantory, a więc kantory online, gdzie cała wymiana odbywa się przez internet.

Jak otworzyć taki biznes?

Przede wszystkim, musimy zarejestrować taką firmę jako działalność gospodarczą. Dzięki temu wszystko, co robimy będzie legalne. Co więcej, jeśli chcemy otworzyć taką działalność, będziemy musieli spełnić pewne warunki. Najważniejsze jest to, żebyśmy byli osobą niekaraną, w szczególności za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści finansowych. Oprócz tego, będziemy musieli posiadać przygotowanie specjalistyczne potrzebne do wykonywania takiego zawodu. Może to być specjalny kurs lub przynajmniej roczny staż w pracy w banku na stanowisku związanym z wymianą walut. Poza tym, jeśli chcemy prowadzić działalność kantorową, będziemy musieli przekazywać kwartalne sprawozdania z działalności do NBP. Ważne jest też to, żeby dokumentować każdą transakcję za pomocą paragonów.

Inne formalności

Po założeniu działalności gospodarczej będziemy musieli ustalić PKD dla naszego kantoru i wybrać najlepszą dla nas formę opodatkowania biznesu. Warto zastanowić się co będzie dla nas najkorzystniejsze. Możemy wybrać pomiędzy podatkiem liniowym, a tym na zasadach ogólnych. Nie możemy za to zdecydować się na ryczałt i kartę podatkową. Wybierając sposób opodatkowania naszej działalności, powinniśmy spróbować oszacować planowany przychód oraz koszty, które będziemy musieli ponosić.

Zasady ogólne czy podatek liniowy?

Prowadząc biznes, w którym będziemy wymieniać waluty, możemy zdecydować się na opodatkowanie na zasadach ogólnych lub na podatek liniowy. Czym różnią się od siebie te dwie możliwości? Opodatkowanie na zasadach ogólnych jest najpopularniejszą opcją, w której podatek jest obliczany na podstawie skali podatkowej. Mamy tutaj dwie stawki – 18% i 32%. Ten sposób jest korzystny dla osób, których dochód nie przekracza 85, 528 złotych rocznie. Podatek liniowy zawsze będzie wynosił 19%. Żeby ten sposób był korzystny, powinniśmy zarabiać około 100 tysięcy złotych rocznie.