Indywidualne Konto Emerytalne – podstawowe informacje

Zgodnie z polskim prawem, emerytura ma formę comiesięcznego świadczenia pieniężnego. Przysługuje ono ubezpieczonemu, który zaprzestał aktywności zawodowej po przepracowaniu określonej liczby lat i po osiągnięciu określonego wieku. Polski system emerytalny przewiduje, iż emerytura jest świadczeniem wypłacanym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Osoba, która przepracowała wymaganą liczbę lat i osiągnęła wymagany wiek, przestała pracować i otrzymuje emeryturę […]