Indywidualne Konto Emerytalne – podstawowe informacje

Zgodnie z polskim prawem, emerytura ma formę comiesięcznego świadczenia pieniężnego. Przysługuje ono ubezpieczonemu, który zaprzestał aktywności zawodowej po przepracowaniu określonej liczby lat i po osiągnięciu określonego wieku. Polski system emerytalny przewiduje, iż emerytura jest świadczeniem wypłacanym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Osoba, która przepracowała wymaganą liczbę lat i osiągnęła wymagany wiek, przestała pracować i otrzymuje emeryturę nazywana jest emerytem. Oprócz emerytury otrzymywanej od organów państwowych, obywatele Polski mogą liczyć na dodatkową emeryturę, na którą składa się indywidualne konto emerytalne. Jest to dobrowolna forma ubezpieczenia społecznego, która stanowi tzw. III filar emerytalny, czyli system emerytalny w Polsce.

Na czym polega prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego?

Ustawa o Indywidualnym Koncie Emerytalnym pozwala na gromadzenie środków na dodatkową emeryturę. Osoba, która posiada takie konto może zdecydować się na konkretny sposób oszczędzania. Może ona wybrać lokatę bankową, ubezpieczenie kapitałowe, fundusze inwestycyjne, czy nawet samodzielne inwestowanie na giełdzie. Dochody pochodzące z oszczędzania na IKE są zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych, który wynosi 19% i nazywany jest “podatkiem Belki”, czyli zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, lecz tylko pod warunkiem dokonania wypłaty po osiągnięciu 60 roku życia czy też po ukończeniu 55 lat i uzyskaniu uprawnień emerytalnych.

Kto może założyć Indywidualne Konto Emerytalne?

Indywidualne Konto Emerytalne może założyć osoba, która ukończyła szesnasty rok życia, dzięki czemu już od najmłodszych lat można troszczyć się o swoją przyszłość emerytalną. Warto pamiętać, że przystąpienie do programu Indywidualnego Konta Emerytalnego jest dobrowolne i nieobowiązkowe. To na osobie zakładającej IKE zależy to jaki fundusz gromadzi jego pieniądze, gdyż środki odkładane są wyłącznie za poszczególną jednostkę. Jest to jednoznaczne z tym, iż Indywidualne Konto Emerytalne nie może być założone z małżonkiem lub inną osobą, gdyż jest to fundusz indywidualny. Zanim podjęta zostanie decyzja o założeniu IKE warto jest zapoznać się formami przekazu pieniędzy. Zgodnie z ustawą, upoważnione do tego są instytucje takie jak:
a) fundusze inwestycyjne
b) podmioty prowadzące działalność maklerską (domy maklerskie, banki)
c) zakłady ubezpieczeń na życie
d) banki
e) Otwarte Fundusze Emerytalne
Ważne jest, aby decyzję o IKE podjąć po dogłębnym zapoznaniu się z zagadnieniem i jego zasadami działania.