Wiek kredytobiorcy, a przyznanie kredytu

Pojęcie “kredyt” określane jest jako stosunek ekonomiczny powstały między kredytodawcą (osobą udzielającą kredytu najczęściej jest to bank), a kredytobiorcą (osobą, której przyznawany jest kredyt). Cała zależność ta opiera się na udostępnieniu przez kredytodawcę środków pieniężnych przeznaczonych i przekazanych kredytobiorcy na wybrany przez niego cel. Jednocześnie, podmiot otrzymujący kredyt zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w […]