Oznakowanie poziome dróg – kto się tym zajmuje?

Są to wszelkie symbole i napisy, które namalowano na nawierzchni drogi. Zdarza się, że znaki występują samodzielne, a także w powiązaniu z innymi znakami, nawet pionowymi. Przekazują one niezbędne informacje o tym, jak w danym miejscu prowadzony jest ruch drogowy.

Znaki poziome dróg ze względu na kształty, dzielą się na linie, symbole i napisy, a przez wzgląd na znaczenie na: prowadzące, informujące, segregujące, zakazujące, nakazujące oraz ostrzegawcze. Istnieję znaki podłużne (to linie równoległe z osią jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, mogą być pojedyncze lub ciągłe), a także poprzeczne (służące do oznaczenia miejsc dla ruchu pieszych i rowerzystów oraz możliwych miejsc do zatrzymania pojazdów, a także informujące o progach zwalniających).

Czemu służą znaki poziome?

Wyróżnia się dwa najważniejsze cele takiej formy znakowania. Po pierwsze to usprawnienie ruchu pojazdów wraz z łatwiejszym korzystaniem z dróg, a po drugie – zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu (zarówno mobilnego jak i pieszego).

Wpływ znaków poziomych na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego jest znaczny, dlatego niezwykle ważnym jest prawidłowe ich wykonanie. Aby było bezpiecznie, nie wystarczy namalowanie znaków, to każdy uczestnik ruchu musi wiedzieć, co dane znaki oznaczają. Ważnym jest również, aby mieć świadomość, że na przykład w sytuacji, gdy pojawiają się znaki żółte i białe, organizacja ruchu wymaga zastosowania się do znaków żółtych.

Kto zajmuje się oznakowaniem poziomym dróg?

Nanoszeniem oznakowania poziomego na drogi zajmują się wykwalifikowane firmy, takie jak MZ Martech, z której ofertą można zapoznać się klikając w link: https://mzmartech.pl/oferta/. Dzięki wiedzy nabytej podczas wieloletniego doświadczenia fachowcy firmy robią pożytek ze specjalistycznego sprzętu i farb, a także z wszelkich materiałów niezbędnych do prac podczas malowania, w których posiadaniu są.

Istotną sprawą jest fakt, że znakowanie firmy MZ Martech wyróżnia się trwałością, solidnością, a także rzetelną pracą zespołu, wykonywaną zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami nanoszenia oznakowania poziomego na drogi.

 

Kategoria: praca, komunikacja