Alimenty

Rozwód kojarzy nam się czymś przykrym i smutnym. Oczywiście tak też bywa. Co istotne, bardzo ważnym elementem są tutaj alimenty, ale nie na dziecko, a dla drugiego partnera. Alimenty otrzymywać może tylko małżonek, który nie jest wyłącznie winny rozpadu małżeństwa. Alimenty po rozwodzie, ma szansę dostać osoba, która ma uzasadnione argumenty. Liczy się tutaj byt i cała sytuacja materialna jednej ze stron. W takim przypadku można żądać od byłego męża lub żony środków na uzasadnione potrzeby. Możemy się starać o miesięczną kwotę, z racji której mamy szansę na opłacenie wszystkich rzeczy, które dotychczas opłacał nasz partner. Strona pozywająca musi jednak udowodnić, że znajduje się w niedostatku. Takie alimenty są bardzo potrzebne, szczególnie tym osobom, które nie żyją w dostatku i finanse są im wyjątkowo potrzebne. Nawet jeśli sąd przyzna takie alimenty, nasza sytuacja finansowa wcześniej czy później będzie regularnie sprawdzana. Z tego względu warto się postarać o szczerość. Nie warto przedstawiać przed sądem faktów, które nie istnieją. W Polsce, cała sytuacja, wygląda następująco: Jeśli sąd orzekł wyłączną winę jednego z małżonków, drugi może wystąpić o alimenty i nie musi udowadniać, że znalazł się w niedostatku. Na wszystko potrzeba dowodów, w związku z rozstaniem dwóch stron należy zdobyć wszystkie informacje, które będą przemawiać na naszą korzyść. To sąd decyduje o tym kiedy i jakim sposobem będziemy otrzymać płatności i przede wszystkim kiedy to będzie następować.

 

Sąd może jednak wcześniej alimenty zawiesić, albo obniżyć ich wysokość. Wszystko zależy od sytuacji, w której się znajdujemy.

 

Alimenty są pojęciem bardzo ogólnym, w każdym przypadku są inaczej interpretowane. Jeżeli małżonek nie został uznany za wyłącznie winnego temu może się starać o alimenty od drugiego partnera. Nie ma jednoznacznych sytuacji. Tak naprawdę wszystko zależy od naszych predyspozycji i tego co sobą reprezentujemy. Jeśli dana osoba nie posiada wystarczających środków płatniczych, druga osoba w pewnym stopniu jest zobowiązana regularnych przelewów drugiemu partnerowi. Biorąc pod uwagę ile kosztuje życie, w jaki sposób dotychczas żyło małżeństwo, co posiadali. Dla sądu są ważne fakty, informacje, które zostały przedstawione na rozprawie. Ustalając wysokość alimentów sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe. Alimenty to dziś bardzo znane słowo. Wszystko za sprawą rozwodu ludzi, którzy już założyli pełną rodzinę. Należy także pamiętać o jeszcze ważnej kwestii. Po rozwodzie rodziców, dziecko nie powinno czuć się poszkodowane. Mianowicie właśnie wtedy dochodzi do różnych skomplikowanych sytuacji.