Sposób działania konta oszczędnościowego

Jednym z podstawowych produktów finansowych jest konto oszczędnościowe. Jego główną i najważniejszą specyfikacją jest możliwość oszczędzania kapitału poprzez naliczane od danej kwoty odsetek o określonym oprocentowaniu.

Czym charakteryzuje się konto oszczędnościowe?

Ten rodzaj konta z pozoru przypomina tradycyjne rachunki bankowe, gdyż można wykonywać na niego jak i z niego przelewy, a nawet założyć kartę debetową. Po zgłębieniu zagadnienia kont oszczędnościowych można jednak dojść do wniosku, że posiada ono kilak specyfikacji, które odróżniają je od tradycyjnych kont bankowych. Najbardziej zauważalną i rzucającą się w oczy różnicą jest wyższe oprocentowanie, dzięki czemu można uzyskać większe odsetki To właśnie one zachęcają poszczególne jednostki do założenia konta oszczędnościowego, którego głównym zadaniem jest pomnażanie wpłaconego na konto kapitału.

Czym różnią się konta oszczędnościowe od lokat?

Dwoma niezwykle popularnymi formami lokowania nadwyżek finansowych są konta oszczędnościowe oraz lokaty. Pierwsze z nich cechują się pełną swobodą transakcji finansowych, gdyż osoba posiadająca konto ma nieograniczony dostęp do pieniędzy, które może wypłacić w dowolnym momencie bez utraty odsetek. Lokatę natomiast można określić jako przeciwieństwo konta oszczędnościowego, gdyż znajdujące się na niej środki można podjąć po określony czasie – w innym wypadku traci się odsetki.

Oprocentowanie i odsetki na koncie oszczędnościowym

Oprocentowanie zależne jest od stóp procentowych, które ustalane są przez NBP, czyli Narodowy Bank Polski. jednym z głównych czynników, który kształtuje stopę procentową jest poziom inflacji – im jest ona niższa, tym wyższe jest oprocentowanie. Oprocentowanie na koncie najczęściej podaje się w skali rocznej, jednak nie uwzględnia się w nim podatku.
Odsetki, czyli przychód wynikający z udostępnienia bankowi kapitału jest najczęściej naliczany co miesiąc. Oznacza to, iż w każdym miesiącu kwota znajdująca się na koncie oszczędnościowym jest powiększana o kwotę wynikającą z oprocentowania konta. Na kwotę, od której naliczane są odsetki składają się wpłacony kapitał oraz dotychczas wypracowany procent, czyli tzw. procent składany. Należy pamiętać, że bank co miesiąc pobiera tzw. podatek Belki, czyli podatek od zysków kapitałowych. wynosi od 19% (procent ten pobierany jest od odsetek, a nie od całego kapitału znajdującego się na koncie oszczędnościowym). Decydując się na założenie konta oszczędnościowego warto jest przeanalizować, w którym z banków otrzyma się największe oprocentowanie oraz najlepsze warunki prowadzenia konta.