Zarobi kredytobiorcy, a przyznanie kredytu

Pozyskanie przez podmiot kredytu, czyli środków finansowych otrzymanych od kredytodawcy, przeznaczonych przez kredytobiorcę na wybrany cel przy jednoczesnym podpisaniu stosownej umowy, określającej zobowiązanie kredytobiorcy do przestrzegania warunków określonych w umowie, zakładających zwrot kwoty udzielonego kredytu wraz z doliczonymi odsetkami, które ma nastąpić w określonym czasie oraz do zapłaty prowizji za udzielony kredyt. Aby podmiot ubiegający […]